KELIAIvio veikla

2006 04 06 (kelio dovana)
Pelniatyvi kelionė į Vilnių asmeniniais interesais pasipildė viešaisiais... Gįždamas iš Vilniaus nykštį Kauno kryptimi laikiau tradiciškai gal 5min., po kurių jau riedėjau namų kryptimi. Pasirodo, vežė vyresnieji „Forto“ barsukai: Žilvė ir Antanas. Kūl. Šiek tiek pokalbio, istorijų iš kelio ir: „ ...tai mes galim bendradarbiaut...“. Taip užsimezgė draugiški ir naudingi ryšiai tarp „KELIAIvio“ ir Žilvės. Nuo tada East or west „Pub Fortas“ mums tapo the best.
(tuchkus)

2006 04 06 (pirmasis klubo susitikimas)
Būtent šią dieną bare „Fortas“ buvo surengtas pirmasis autostopo klubo „KELIAIvis“ susitikimas. Jame turėjome svečią iš Kanados, kuris jau 9 mėnesius svečiuojasi ir taip pat autostopu blaškosi po Europą. Kaip ir žadėjo, klubietė Rūta šia proga pagamino „tinginį“, kurį kramsnodami aptarinėjome ir sprendėme pirmuosius klubo reikalus.
(tuchkus)

2006 04 13 -14 (GPS I)
G - generalinis, P - planavimo, S – seminaras. Toks skambus pavadinimas prilipo renginiui, pradėjusiam dėti „KELIAIvio“ pamatus“. Ir nors jame dalyvavo ne itin gausus burys klubo narių(5) bet pamatinė pradžia buvo pradėta dėti, arba bent jau duobę pamatams iškasėm, tačiau dėl laiko ir sveikatos stokos (dauguma dalyvių įtakojo vakarykščio gimtadienio pasėkmės) teko nekantriai pradėti antrają GPS I dalį – tūsą, kaimo/sodo motyvais, kuris išėjo itin vykęs. Na o pamatinę dalį nutarėm sudėti per kitą GPS...
(tuchkus)

Komentarų nėra: